دسامبر 10, 2022 - مگااسپا

🆚 تفاوت میان سونا خشک و سونا بخار چیست؟
  • 10
  • دسامبر
  • 🆚 تفاوت میان سونا خشک و سونا بخار چیست؟

    ورزشکاران در تمامی سطح فعالیت برای ریکاوری بدنی خود از سونا استفاده میکنند . اما آیا سونا تناه برای ورزشکاران است؟ خیر. اگر شما ...

    بدون دیدگاه