دسامبر 17, 2022 - مگااسپا

🤰آیا استفاده از سونا در بارداری مجاز است؟
  • 17
  • دسامبر
  • 🤰آیا استفاده از سونا در بارداری مجاز است؟

    سونا بر روی در جه حرارت بدن تاثیر میگذارد و موجب افزایش ضربان قلب خواهد شد. این افزایش دما برای جنین میتواند بسیار ...

    بدون دیدگاه